GRIS RECTANGLE TRAY

meraki lily gris rectangle tray